Lørdag d. 26. august 2017 kl. 10-13

Taastrup Kulturcenter
Poppel Allé 12
2630 Taastrup

PDA – Pathological Demand Avoidance/Patologisk Krav Afvisende – er en særlig profil hos nogle personer med autisme.

Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da krav og forventninger udløser angstreaktioner hos dem, også selv mindre krav. Det betyder, at personer med PDA undgår krav og forventninger på en tvangspræget måde, og at de forsøger at styre og kontrollere alt omkring dem.

PDA og den grundlæggende angsttilstand giver således store udfordringer for personen og skaber forpinthed, ligesom det ofte slider på familierne og gør det svært at få et hverdagsliv til at fungere.

I oplægget vil psykolog Ea Carøe gennemgå PDA-profilen og kendetegnene ved den, og der gives råd til pædagogiske redskaber.

Ea Carøe er psykolog og har den private praksis Molis, der primært beskæftiger sig med autisme, Aspergers syndrom og ADHD i form af både terapi, rådgivning, supervision og undervisning til berørte, pårørende og fagfolk.

Billetprisen er kr. 100,00 pr. person og kan købes via dette link
Billetsalget slutter d. 23. august 2017 kl. 10.00 – dog tages der forbehold for, at arrangementet kan være udsolgt før tilmeldingsfristens udløb.

 

Reklamer